Bilkörning

På Malta råder vänstertrafik. Hastighetsbegräsningarna är 80 km/h på landsväg och 50 km/h i tättbebyggda områden.

En heltäckande försäkring är att rekommendera. Nationella och internationella körkort accepteras.

För mer information se Malta Highway Code, en regelsamling för vägtrafikanter.