Skip to main content

Nationale feestdagen

Malta en Gozo zijn 14 jaarlijkse feestdagen. Met uitzondering van Goede Vrijdag, waarvan de datum varieert van jaar tot jaar, is elke andere feestdag gevierd op een vaste dag van het jaar.

De vakanties en feestdagen op Malta zijn:

1 januari - Nieuwjaarsdag
10 februari - Schipbreuk van de apostel Paulus
19 maart - Sint Jozef
31 maart - Vrijheidsdag
Maart / april (datum varieert) - Goede Vrijdag
1 mei - Dag van de Arbeid
7 juni Sette Giugno
29 juni - Apostelen Petrus en Paulus (L-Imnarja)
15 augustus - Maria Hemelvaart (Santa Marija)
8 september - Onze Lieve Vrouw van de Overwinning
21 september - Onafhankelijkheidsdag
8 december - Onbevlekte Ontvangenis
13 december - Dag van de Republiek
25 december - Eerste Kerstdag

Voor meer informatie, ga naar Jaarlijkse festivals en tradities of raadpleeg onze Evenementen Kalender.