Skip to main content

O nas

O nas

Maltańska Organizacja Turystyczna (MTA) została oficjalnie utworzona na mocy maltańskiej ustawy o usługach turystycznych (1999). Wyraźnie definiuje ona jej rolę - wychodzenie poza międzynarodowy marketing, aby ująć krajową, motywującą, kierunkową, koordynującą oraz regulacyjną rolę. Ustawa wzmacnia państwowe i prywatne partnerstwo turystyczne poprzez większy i bardziej bezpośredni udział prywatnego sektora w krajowym planowaniu i rozwoju tej branży.

Misja i Wizja

Misją Maltańskiej Organizacji Turystycznej jest promowanie gospodarczej i społecznej aktywności turystycznej w krajowym interesie, poprzez współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu opracowania zrównoważonej branży dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Naszą wizją jest stworzenie zdrowego, zrównoważonego oraz szeroko dostępnego sektora turystycznego Wysp Maltańskich, który przez cały rok będzie regularnie przyciągał grupy interesujących gości z różnych rynków źródłowych, jednocześnie zapewniając osobom, które wybiorą nasz kierunek, profesjonalną obsługę. 

Wartości

Wartości, którymi się kierujemy oraz według których prowadzimy naszą misję to JAKOŚĆ wszystkich naszych działań, AUTENTYCZNOŚĆ prezentowanego charakteru naszej lokalizacji, WSPÓŁPRACA partnerska z miejscowymi i zagranicznymi inwestorami oraz PRZYWÓDZTWO w oferowaniu wytycznych i inspiracji dla tych, którzy działają w sektorze turystycznym.

Cele

Rola Maltańskiej Organizacji Turystycznej (MTA) jest zróżnicowana, jednak jej podstawowym celem jest tworzenie i rozwijanie relacji. MTA to organ regulacyjny i motywujący branżę turystyczną, jej partner biznesowy, promotor marki kraju, który został stworzony, aby formować, utrzymywać oraz zarządzać znaczącymi partnerstwami ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Przede wszystkim oznacza to przyciąganie gości na Wyspy, ale również ścisłą współpracę z prywatnymi partnerami z tego sektora. Co ważne, MTA służy również wzmacnianiu zasobów ludzkich w tej branży, zapewnianiu najwyższych norm oraz jakości produktu turystycznego Wysp jak i rozwijaniu relacji z lokalnymi i międzynarodowymi mediami.

Nasza praca

Maltańska Organizacja Turystyczna (MTA) służy:

  • Promowaniu i rozwijaniu Malty, jako kierunku turystycznego.
  • Doradzaniu rządowi w sprawach operacji turystycznych oraz wydawaniu licencji na mocy Ustawy.
  • Przyczynianiu się do poprawy poziomu personelu w branży turystycznej.
  • Doradzaniu rządowi w sprawach planowania i rozwoju branży turystycznej oraz infrastruktury uzupełniającej tą branżę.
  • Wspieraniu i doradzaniu we wszelkich kwestiach związanych z turystyką oraz podejmowaniu działań, organizacji wydarzeń i projektów, mających na celu spełnianie naszej roli.

Normy i nadawanie licencji

Misja MTA obejmuje nadawanie licencji, monitorowanie oraz kontrolę:

  • Zakwaterowania oraz obiektów cateringowych;
  • Biur podróży, agencji obsługujących turystykę przyjazdową oraz firm zarządzających kierunkiem;
  • Operatorów zorganizowanych wycieczek; oraz
  • Przewodników turystycznych.

W przypadku jakichkolwiek komentarzy dotyczących usług turystycznych na wyspach, prosimy o kontakt.

Opieka nad Klientem

E-mail: info@visitmalta.com
Tel: 00356 22915445 / 00356 22915139
Bezpłatna linia telefoniczna: 356 80072230 *
Strona internetowa: http://www.mta.com.mt

Dostępny od poniedziałku do piątku: 08.00 - 12.30 oraz 13.15 - 17.00