Wcześni mieszkańcy

Około roku 750 p.n.e. na Malcie osiedlili się Fenicjanie. Ta morska potęga oparta na handlu odnosiła się do wyspy Maleth, co oznacza "schronienie". Fenicjanie byli wysoce cywilizowanymi ludźmi, którzy Maltę traktowali jako przystanek na trasach handlowych - trochę jak przemysł przeładunkowy, który rozwinął się tutaj wieki później.

Okres kartagiński w Malcie rozpoczął się około roku 480 p.n.e. Kartagina to miasto założone przez Fenicjan na północnym wybrzeżu Afryki położone w dzisiejszej Tunezji. Kartagińczycy rządzili Maltą więcej niż dwa i pół wieku. W tym czasie mieszkańcy głównie uprawiali oliwki, szarańczyn, a także produkowali niektóre materiały włókiennicze.

Kartagińczycy musieli zrezygnować z tych wysp na rzecz Rzymian, którzy przejęli kontrolę nad Maltą podczas drugiej wojny Punickiej w 218 r. p.n.e.