Skip to main content

Certyfikacja Eko

Eco Certification

Certyfikacja Eko jest krajowym programem gwarantującym "samowystarczalność" środowiskową, socjoekonomiczną i kulturową hoteli znajdujących się na Wyspach Maltańskich, który został uznany przez Światową Radę Turystyki Zrównoważonej jako w pełni odzwierciedlające jej kryteria. 

Program został uruchomiony w 2002. Program obejmuje aspekty środowiskowe, społeczne, kulturowe, gospodarcze, jakościowe, zdrowotne i bezpieczeństwa. Co dwa lata przeprowadzane są niezależne audyty, które gwarantują, że hotele spełniają wymogi programu.

Główne obszary ujęte w kryteriach obejmują: systemy zarządzania zrównoważonego; zarządzanie odpadami; zakupy; kontrolę substancji chemicznych; energię; wodę; jakość powietrza; poziom hałasu; zabudowę i obszary zielone; miejscową kulturę i otoczenie kraju; a także komunikację z Klientem

Aby wyświetlić listę ekologicznych hoteli na Malcie i Gozo, kliknij tutaj albo wybierz odpowiadającą Ci kategorię gwiazdkową:

Lista domów na farmach przyjaznych dla środowiska znajduje się tutaj.