Bodźce zachęcające do rozwoju przemysłu filmowego

DOTACJE FINANSOWE I WSPARCIE LOGISTYCZNE DLA FILMÓW KRĘCONYCH NA MALCIE

Maltańska Organizacja Turystyczna oferuje pomoc finansową dla producentów filmowych i telewizyjnych, którzy postanowili kręcić filmy na Malcie, gdzie stanowi ona realne tło, czyli w filmie Malta nadal jest Maltą.

W zależności od oceny przydatności produkcji do promocji Wysp Maltańskich dokonywanej przez Organizację, niektóre wydatki na koszty produkcji zostaną pokryte bezpośrednio przez Organizację, w celu ułatwienia prowadzenia działalności filmowej podczas głównych zdjęć.

MTA rozważy częściowe sponsorowanie następujących elementów produkcji, które obejmują również wstępne przygotowanie i rekwizyty techniczne.

 • Loty na i z Malty, gdzie znajdują się bezpośrednie trasy obsługiwane przez Air Malta.
 • Przewóz ładunków tam, gdzie są bezpośrednie szlaki obsługiwane przez Air Malta.
 • Miejscowe opłaty pobierane w miejscach publicznych administrowanych przez rząd centralny lub lokalne rady.
 • Zakwaterowanie dla załogi i obsługi.
 • Koszty transportu pojazdów produkcji.
 • Pomoc może być udzielona w formie bezpośredniego wsparcia dla wydatków powyższych pozycji lub w formie dotacji ryczałtowej, ustalonej na podstawie szacowanych kosztów.

Chociaż każda produkcja jest traktowana indywidualnie, firma produkująca film będzie zobowiązana do przestrzegania następujących wartości artystycznych, aby kwalifikować się do rozważenia udzielenia pomocy finansowej.

 • Malta powinna być wyróżniona w scenariuszu i występować, jako autentyczna lokalizacja.
 • W serialu telewizyjnym odcinki powinny przedstawiać lub wspominać o Malcie, przy co najmniej 50% scenach kręconych lokalnie na odcinek.
 • Przed zaplanowaną projekcją zostaną wyświetlone spoty promujące miejsca wykorzystane w filmach telewizyjnych / serialach.
 • Organizacja będzie traktowała priorytetowo produkcje, które będą transmitować filmy dokumentalne "Jak tworzono film / serial". Kopia ma zostać przekazana Organizacji.
 • Firma produkcyjna ma za zadanie zatrudnić lokalnego kierownika produkcji i priorytetowo powinna zatrudnić lokalną załogę i obsługę.
 • MTA jest upoważniona do korzystania z materiałów wideo do celów marketingowych dopiero po opublikowaniu filmu / serialu.
 • Propozycje będą rozpatrywane indywidualnie, a wsparcie otrzymają jedynie te które zostaną uznane za korzystne dla planu marketingowego MTA dla danego kraju.

Maltańska Komisja Filmowa oferuje szczególne zachęty finansowe dla produkcji audiowizualnych kręcących sceny na Malcie. Zachęty te występują w formie rabatu gotówkowego do 25%, oraz dodatkowo 2%, jeśli Malta w filmie występuje również jako Malta, na koszty poniesione przez załogę i obsługę w UE podczas filmowania na Malcie.

Rabaty gotówkowe podlegają zatwierdzeniu przez państwo

Nigdy nie było lepszego czasu na kręcenie filmów na Malcie.