Skip to main content

Zdrowie

Opieka medyczna na Malcie jest dostępna zarówno w ramach szpitali publicznych, jak i prywatnych, a jakość opieki medycznej na Malcie jest doskonała. Jednakże proponujemy aby przed podróżą do Wysp Maltańskich, podjąć wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, że każdy kto podróżuje z Tobą, wykonał wszystkie rutynowe i zalecane szczepienia, zgodnie z harmonogramami zdefiniowanymi dla kraju pobytu.

Informacje przedstawione na tym portalu nie są obszernym przewodnikiem medycznym dla turystów Wysp Maltańskich. Zalecamy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania specyficznych informacji dotyczących zaleceń i historii medycznej; zalecenia te mogą być różna dla kobiet w ciąży, dzieci i osób chorych na przewlekłe schorzenia.

Usługi z zakresu zdrowia

Malta ma doskonałą służbę zdrowia. Szpitale są nowoczesne i obsługiwane przez sieć regionalnych ośrodków zdrowia. Podróżujący zwykle nie wymagają świadectwa szczepienia lub uodparniania, aby wjechać na Wyspy Maltańskie. Goście z państw członkowskich UE powinni upewnić się że posiadają europejską karty ubezpieczenia zdrowotnego. Wskazane jest także aby wszyscy odwiedzający, niezależnie od ich narodowości, mieli ze sobą osobiste ubezpieczenie medyczne. Malta ma zawarte umowy w zakresie ochrony zdrowia z Australią i Wielką Brytanią. Obywatele tych państw, zwiedzający Wyspy przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej i szpitalnej na Malcie i Gozo.

Odwiedzający otrzymujący specjalną pomoc medyczną, muszą posiadać receptę lekarską lub list informacyjny od swojego lekarza rodzinnego, na wypadek konieczności zakupu poszczególnych leków.

Szpitale Publiczne

Mater Dei Hospital
B'Kara By-pass
B'Kara MSD 2090
Tel: 356 25450000
Email:

Gozo General Hospital
Victoria.
Tel: 356 21561600
Fax:  356 21560881

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dot. usług medycznych kliknij tutaj.

Apteki

Na Wyspach Maltańskich znajdują się apteki i są one otwarte w normalnych godzinach handlowych. W niedziele, apteki czynne są od 09:00 do 12:30 na Malcie i od 07:30 do 11:00 na Gozo. Patrz wykaz aptek.