Skip to main content

Języki

Językami urzędowymi Malty są języki maltański i angielski.

Maltański, język pochodzenia semickiego, napisany w alfabecie łacińskim, jest językiem narodowym Malty. Przez wieki, włączono do niego wiele słów pochodzących z języka angielskiego, włoskiego i francuskiego.

Powszechnie używany jest również język włoski.


     
 

Malti - Język Maltański

Język maltański jest źródłem fascynacji zarówno dla turystów, jak i lingwistów. Maltańczycy mówią unikalnym językiem, Malti, jedynym językiem semickim, napisanym w alfabecie łacińskim.

Przez wieki wielu wyrazów obcych, zwłaszcza z języka angielskiego i włoskiego, stało się częścią tego języka. W języku angielskim, który jest też językiem urzędowym, mówi się tu płynnie i jest to język szeroko stosowany w międzynarodowym biznesie.

Zaskakujące jest to, że wyspiarzom udało się zachować unikalny język w obliczu tak wielu wpływów na przestrzeni wieków. Maltański był to głównie tylko język mówiony, aż do drugiej połowy XIX wieku, gdy jego gramatyczne reguły zostały zdefiniowane i zapisane.

Pierwsze pisemne dowody języka Malti to ballada Pietro Caxaro (1485). Krzyżacy również dokładnie spisali język. Przetrwanie języka świadczy o odporności mieszkańców Malty i pozostanie odrębną grupą ludzi i kulturą. Uważa się, że Malti czerpie z języka starożytnych Fenicjan, którzy przybyli na Maltę w 750 p.n.e.

Wpływ Arabów, którzy zamieszkiwali Wyspę od IX do XIII wieku jest niezwykle widoczny w języku maltańskim, którego korzenie są ściśle zbliżone do arabskiego. Nazwy miejscowości i liczby są najbardziej oczywistymi przykładami arabskiego wpływu na język.

Dla obcokrajowców próbujących nauczyć się Malti, najbardziej niewygodnym dźwiękiem jest podobne do arabskiego Q - prawie nieme, ale trudne do opanowania, zwarte krtaniowo. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem języka maltańskiego, kilka szkół językowych na wyspach prowadzi kursy w języku maltańskim dla non-native speakerów.