Radio

Lokalne stacje radiowe

Istnieje wiele stacji radiowych na falach radiowych, na Malcie i Gozo. Oprócz Radju Malta, kanału zarządzanego przez nadawców publicznych, istnieją różne komercyjne stacje radiowe, jak również te, będące własnością i zarządzane przez główne partie polityczne i przez Kościół. Wiele stacji nadaje mieszankę programową w języku maltańskim i angielskim.