Miejsca z listy światowego dziedzictwa UNESCO

Na Wyspach Maltańskich znajdują się trzy miejsca, które wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Są to miasto Valletta, megalityczne świątynie Malty oraz Hypogeum Ħal Saflieni.

Siedem świątyń megalitycznych znajduje się na wyspach Malcie i Gozo – każda z nich jest wynikiem osobnej zabudowy. Dwie świątynie Ġgantija na wyspie Gozo są znane ze swoich gigantycznych budowli z epoki brązu. Świątynie Ġgantija są najstarszymi wolnostojącymi zabytkami na świecie, a jednocześnie świadczą o tym, że Wyspa była zamieszkana przynajmniej 1000 lat przed budową znanych egipskich piramid w Gizie.

Na wyspie Malta znajdują się świątynie Hagar Qim, Mnajdra oraz Tarxien które są niezwykłymi dziełami sztuki architektonicznej, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczoną ilość surowców dostępną budowniczym. Kompleksy Ta' Ħagrat i Skorba ukazują, jak zwyczaj wznoszenia świątyń był na Malcie przekazywany z pokolenia na pokolenie. Świątynie te wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako grupę i reprezentują one unikalną tradycję architektoniczną, która rozkwitała na Wyspach Maltańskich w okresie od 3600 r. do 2500 r. p.n.e.

Hypogeum Ħal Saflieni jest wyrytym w kamieniu podziemnym kompleksem wykorzystywanym przez budowniczych świątyni jako sanktuarium oraz cmentarz. Został odkryty podczas prac budowlanych w 1902 roku. Te trzy podziemne poziomy sięgają okresu od 3600 do 2400 r. p.n.e. Zabytek ten uznaje się za jeden z najważniejszych obiektów prehistorycznych na świecie.

Stolica Malty, Vallettajest nierozerwalnie połączona z historią wojskowego i charytatywnego Zakonu Św. Jana z Jerozolimy. Miasto zostało zbudowane po Wielkim Oblężeniu Malty w 1565 r. i zostało nazwane po Wielkim Mistrzu Jean Parisot de la Valette. W mieście tym znajdują się setki zabytków, wszystkie na niewielkim terenie, co sprawia, że jest to jedno z najbardziej skoncentrowanych pod względem historycznym miejsc na świecie.