Skip to main content

Dostępność strony internetowej

Stan zgodności

Malta Tourism Authority zobowiązuje się do udostępnienia wszystkim interesariuszom swoich usług online. MTA cały czas dąży do poprawy dostępności do świadczonych usług, przyjmując najlepsze praktyki przekazane przez zainteresowane strony, takie jak FITA i użytkownicy.

Proces zgodności

Nasze strony internetowe współdziałają z najnowszymi przeglądarkami internetowymi, takimi jak Edge, Safari, Firefox i Chrome.

Przestrzegamy protokołów dostępności EN310549 i wytycznych WCAG2.1. Nasze zasoby i formularze online są oceniane ręcznie i automatycznie pod kątem zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 poziom AA. Nasze strony internetowe są zaprojektowane tak, aby sprawnie działały i były dostępne przy użyciu odpowiednio zaktualizowanego sprzętu i oprogramowania.

Samo przestrzeganie norm i wytycznych nie może zapewnić pełnego dostępu do produktu. Dlatego we współpracy z użytkownikami, przeprowadzamy oceny użyteczności udostępnianych zasobów. Staramy się również wdrożyć dostępność kanałów informacyjnych, dostarczanych za pośrednictwem innych platform, takich jak media społecznościowe.

Środki dostępności

Nasze strony internetowe nie wykorzystują widżetów czcionek, powiększenia i modyfikacji kolorów ponieważ te funkcje są już zintegrowane z większością przeglądarek internetowych lub są dostępne za pośrednictwem dodatkowych wtyczek, które użytkownicy mogą swobodnie dostosowywać do swoich potrzeb. W rezultacie indywidualne ustawienia użytkowników są dostępne dla większości witryn internetowych, nie tylko dla strony naszego Ministerstwa. Aby zapewnić, jak największą dostępność staramy się zmaksymalizować zgodność z preferencjami użytkownika.

Nasze strony internetowe wdrażają następujące ułatwienia dostępu:

1.       Utrzymują spójną hierarchię nagłówków HTML i układ informacji na różnych stronach internetowych.

2.       Treść jest zorganizowana w postaci list HTML (jeśli dotyczy). 

3.       Wskaźnik myszy zmienia ikonę po najechaniu kursorem na funkcje przeglądarki.

4.       Przy grafikach można dodać tytuł, tag/słowo kluczowe i podpis, jeśli informacje wzbogacą treść.

5.       Można zwiększyć kontrast kolorów tekstu, jeśli dotyczy. 

6.       Nazwa linku jest wystarczająco opisowa, aby w pełni poinformować użytkowników o jego zwartości. 

7.       Można dodawać wszystkie linki zewnętrzne, aby otwierały się w nowych kartach przeglądarki.

Ponadto nasza strona internetowa posiada funkcję słuchania ReadSpeaker, która umożliwia odczytywanie na głos tekstu ze strony.

Niedostępna zawartość

Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować wszystkich problemów z dostępnością na naszych stronach internetowych. Jeśli wykryjesz błędy, poinformuj nas o tym. W takim przypadku zbadamy problem, naprawiając błędne treści i  dostosowując obszary do protokołów zgodności. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Im więcej usług i zasobów udostępniamy w Internecie, tym większe prawdopodobieństwo, że przeoczymy niektóre problemy. Jednak na bieżąco staramy się rozwiązywać wszelkie kłopoty z dostępem. Na tym etapie potrzebujemy Twojej pomocy. Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności w dostępie do naszych stron internetowych lub masz problemy z korzystaniem z witryny, prosimy o informację. 

Możesz napisać do nas na adres:  webcontent.mtcp@gov.mt

Procedura egzekucyjna

Malta Communications Authority (MCA) jest podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie dyrektywy unijnej 2016/2102 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego. 

W przypadku braku odpowiedzi na Twoje zapytanie dotyczące dostępności ICT lub jeśli chcesz złożyć formalną skargę,  skontaktuj się z MCA, wypełniając internetowy formularz reklamacyjny.

Ważne linki