Wi-Fi

Urząd Komunikacji Malty, we współpracy z innymi podmiotami, zarządza szeregiem bezpłatnych hotspotów Wi-Fi na terenie Malty i Gozo. Dowiedz się, gdzie znajdują się hotspoty Wi-Fi klikając tutaj.

Możesz także pobrać bezpłatną aplikację na Android'a, klikając tutaj.

Podobną aplikację dla użytkowników i-phonów można pobrać z naszej strony aplikacji mobilnych.