Vallettas historia

Valletta fick sitt namn efter sin grundare, den högt respekterade ledaren av Johanniterorden, Jean Parisot de la Valette. Men staden har faktiskt hans ärkefiende, den turkiske sultanen Suleiman den präktige, att tacka för sin existens.

När riddarna anlände till Malta 1530 slog de sig ner i den lilla byn Birgu (Vittoriosa), som beskyddades av fortet Saint Angelo. De lyckades bygga ut det gamla vakttornet Saint Elmo mittemot Sceberras-halvön, men deras försvar var ändå för svagt. Att Mount Sceberras var strategiskt viktigt skulle bli alltför tydligt under den stora belägringen.

Grand Master Jean de la Vallette

Valletta hade planerats före belägringen. Men planerna kunde inte genomföras förrän tacksamma kristna generöst belönat riddarna för deras seger över Suleiman. Påven Pius V och kung Filip av Spanien gav ekonomiskt stöd och tog hjälp av en enastående militär ingenjör, italienaren Francesco Laparelli.

Den fantastiska befästa staden växte fram på den karga klippan på halvön Mount Sceberras, som reser sig brant från de två hamnarna Marsamxett och Grand Harbour. Valletta, med sina imponerande bastioner, fort och katedraler, började byggas 1566 och var klart på bara 15 år.

En modern stad
Laparelli fick en unik möjlighet att skapa den perfekta staden. Valletta kanske inte framstår som en modern stad, men är ett av de första exemplen på en stad som planerats baserad på ett rutnät av gator.

Staden sörjde väl för alla samhällets skikt, från riddarna till deras tjänare och handelsmän. Laparellis planlösning försåg staden med vattenledningar och sanitära anläggningar, vilket var avancerade idéer för den här tiden. Rutnätet av gator gjorde det möjligt att på ett smidigt sätt låta friskluft från de två hamnarna cirkulera genom de smala gränderna – en sorts luftkonditionering för staden.

Valletta är ett utmärkt exempel på en planerad 1500-talsstad: det var ovanligt för den här tiden då städerna oftast växte fram ur tidigare bosättningar. Det steniga Mount Sceberras, som staden byggdes på, var inte något lättillgänglig plats: det krävdes omfattande utjämningar innan arbetet kunde påbörjas. La Valette dog 1568, innan staden var fullbordad. År 1571 var så pass mycket av staden färdigställt att Johanniterorden kunde flytta dit från Birgu.

Laparelli lämnade Malta 1570, men arbetet fortsatte under ledning av den maltesiske arkitekten Gerolamo Cassar. Cassar ansvarade för de flesta av de större byggnaderna, allt från Saint John-katedralen till Sacra Infermeria, auberges, eller härbärgen, som hyste johanniterna, samt regeringspalatset.

Vid 1600-talets början var Valletta en stad av betydande storlek. Människor kom från öarnas alla hörn för att få bo i den säkerhet som bastionerna erbjöd.

Valletta blev snart den viktigaste staden för Johanniterorden och för livet på öarna. De tre städerna på andra sidan om hamnen, som var johanniternas första hemtrakter, behöll dock sin ekonomiskt viktiga ställning tack vare sina lastkajer. Den gamla medeltida huvudstaden Mdina förlorade nästan helt sin roll och blev en avkrok. Den förblev dock hemstad för den maltesiska societeten, ättlingar från sicilianska och spanska överherrar.

Andra världskriget gick hårt åt Malta. Valletta blev illa åtgånget under bombningarna, men staden lyckades stå emot kriget med många av sina skatter, som johanniternas mästerverk Saint John-katedralen, i behåll.

I dag är invånarna i Valletta färre än före kriget, men som öarnas huvudsakliga företagscentrum och regeringssäte är det ändå en livlig plats.