Skip to main content

Om oss

Maltas turismmyndighet Malta Tourism Authority (MTA) har en mångsidig roll, men den handlar mycket om att skapa och utveckla relationer. Det är vi som reglerar och motiverar Maltas turismindustri, vi är dess affärspartner, de som marknadsför landet, och vi är här för att skapa, underhålla och sköta meningsfulla partnerskap med alla turismintressenter.

I första hand innebär det att prata med besökare på de maltesiska öarna, men vi har ett nära samarbete med våra partner i den privata sektorn. Ännu viktigare är att vi hjälper till att stärka branschens arbetskraft, se till att vår turismprodukt håller högsta standard och kvalitet, och att utveckla relationer med lokala och internationella medier.

Myndigheten upprättades i och med Maltas rese- och turistindustrilag (1999). Denna lagstiftning ger en klar definition av vår roll, och utökar den från att bara gälla internationell marknadsföring till att vara lokal, motiverande, styrande, samordnande och reglerande.

Lagen stärker partnerskapet mellan det offentliga och det privata inom turistindustrin tack vare att den privata sektorn tar en större och mer direkt del i nationell planering och utveckling av industrin.

Vår uppgift är:

att marknadsföra och föra fram Malta som turistmål
att ge regeringen råd angående turismverksamhet och att utfärda licenser enligt lagen
att bidra till att höja standarden på personalen inom turistindustrin samt
att ge regeringen råd angående planeringen och utvecklingen av turistindustrin och angående den infrastruktur som stöder industrin.

Vi finns här för att ge assistans och råd om alla turismrelaterade ärenden och för att genomföra aktiviteter och projekt som fullgör våra uppgifter.

Standarder och licensiering

MTA:s uppgift innefattar licensiering, övervakning och kontroll av:

Hotell- och restauranganläggningar
Resebyråer, incomingbyråer och destination management-företag
Arrangörer av organiserade utflykter samt
turistguider.

Om du vill dela med dig av några synpunkter som rör turistservice på öarna är du välkommen att kontakta oss.

Kundtjänst

E-post:   info@visitmalta.com
Tfn: 356 22915445
Gratisnummer:  356 80072230 *
Website: http://www.mta.com.mt

* Tjänsten är tillgänglig måndag till fredag 8-12.30 och 13.15-17.00.