Skip to main content

Bilkörning

På Malta råder vänstertrafik. Hastighetsbegräsningarna är 80 km/h på landsväg och 50 km/h i tättbebyggda områden.

En heltäckande försäkring är att rekommendera. Nationella och internationella körkort accepteras.

För mer information se Malta Highway Code, en regelsamling för vägtrafikanter.

Offentliga parkeringshus

Transport Malta ansvarar för flera av de offentliga parkeringshusen på Malta och Gozo. Parkeringsplatserna är tillgängliga för allmänheten och är bemannade av personal från Transport Malta.

Parkeringsplatserna är gratis men som en vänlig gest uppskattas det om man ger parkeringsvakten lite dricks.

För mer information, vänligen kontakta Transport Malta via e-post: info.tm@transport.gov.mt