Skip to main content

Elektricitet

Nätspänningen är 230 volt /-10 %.
Frekvensen är 50 hertz.
Rektangulära stickkontakter med tre piggar används, precis som i Storbritannien.
Adaptrar är mycket lätta att få tag i.