Incitament för Filmproduktion

EKONOMISKT STÖD OCH LOGISTIKHJÄLP VID FILMINSPELNING PÅ MALTA

Malta Tourism Authority erbjuder ekonomiskt stöd till film- och tv-produktioner där man väljer att filma på Malta och skildra Malta direkt.
Beroende på MTA:s bedömning av hur lämplig en viss produktion är för att marknadsföra de maltesiska öarna kan myndigheten täcka vissa delar av produktionskostnaderna direkt för att stödja produktionen under själva inspelningsfasen.

MTA kan överväga att delvis sponsra följande delar av produktionen, inklusive rekognoscering av lämpliga inspelningsplatser och tekniska förhållanden:

• Flyg till och från Malta på rutter där det finns direktavgångar med Air Malta.
• Lasttransport på rutter där det finns direktavgångar med Air Malta.
• Avgifter för inspelning på allmänna platser som sköts av staten eller lokala myndigheter.
• Hotellvistelse för skådespelare och inspelningsteam.
• Transportkostnader för produktionsfordon.
• Stödet kan antingen ges genom att myndigheten betalar ovanstående kostnader direkt, eller som ett stipendium i form av en klumpsumma som fastställs utifrån beräknade kostnader.

Bedömningen av produktionen görs från fall till fall, men filmbolaget måste uppfylla följande konstnärliga kriterier för att kunna komma ifråga för ekonomiskt stöd:

• Malta ska ha en framträdande roll i manus och de platser som skildras ska vara autentiska.
• I en tv-serie ska de olika avsnitten skildra eller omnämna Malta och minst 50 procent av varje avsnitt ska vara inspelat lokalt.
• Ett antal reklaminslag ska finnas med i tv-filmer/tv-serieavsnitt före den schemalagda visningen.
• Myndigheten prioriterar produktioner där man visar en bakom kulisserna-dokumentär om filmen/avsnittet. En kopia ska skickas till myndigheten.
• Produktionsbolaget ska anlita en lokal produktionsledare och i första hand lokala skådespelare och annan personal.
• MTA har rätt att använda det inspelade materialet i marknadsföringssyfte, dock först efter att filmen/avsnittet har visats för allmänheten.
• Ansökningarna granskas individuellt och endast de produktioner som anses vara gynnsamma för MTA:s marknadsföringsplan för landet kommer att beviljas stöd.

Malta Film Commission erbjuder särskilda ekonomiska incitament för audiovisuella produktioner där man filmar på plats på Malta. Dessa incitament består av kassarabatt på upp till 25 procent (de sista två procenten beviljas när produktionen visar Malta som Malta) och kostnader för EU-tillhörig personal och tjänster under filminspelningen på Malta.

All moms som betalas på Malta återbetalas.

Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att filma på Malta.