Skip to main content

Fransmännen

Fransmännens styre över de maltesiska öarna var kortlivat och turbulent. Det såg mer lovande ut när de anlände 1798, eftersom Napoleon och hans styrkor först välkomnades av malteserna. Det berodde dock mer på att malteserna blivit alltmer missnöjda med sina dåvarande ledare, Johanniterorden, än på någon egentlig sympati med Frankrikes revolutionära ideal.

Napoleon Bonapartes invasion av Malta var en del av en strategi för att erövra Egypten och därefter vinna Indien och de brittiska kolonierna i Fjärran Östern. I sin iver att kontrollera de massiva befästningarna och hamnarna på Malta, lyckades Napoleon få över ett antal riddare och malteser på sin sida.

De kom med information och var villiga att driva en kampanj bland folket mot Johanniterorden och deras aristokratiska styrelsesätt.
Svekfulla ledare, materialbrist och allmän förvirring ledde till att orden kapitulerade inom några dagar. De maltesiska öarna blev ännu en fjäder i Napoleons hatt.

De radikala reformer som de nya herrarna införde betraktades som orimliga av lokalbefolkningen som fortfarande till stor del styrdes av två institutioner, aristokratin och kyrkan, och var lojala mot båda. Både adelsmän och vanligt folk började se Napoleons lagar som ett angrepp mot deras älskade kyrka, och ett hot mot deras traditionella livsstil.

Inom tre månader efter fransmännens makttillträde gjorde malteserna revolt och tvingade ockupationsmakten att dra sig tillbaka innanför Vallettas och Three Cities befästningar. Där blev de kvar till september 1800 när de kapitulerade inför de brittiska styrkor som hade inkallats för att hjälpa malteserna att bli fria. Den brittiska flottan seglade in i Grand Harbour, vilket markerade början på ett och ett halvt århundrade av brittiskt styre.