Religiösa bröllopsceremonier

Eftersom ögruppen huvudsakligen är romersk-katolsk finns omkring 365 vackra kyrkor, vilket gör Malta och Gozo till det perfekta resmålet för par som vill ha ett kyrkbröllop. Exiting the church (Sarah Young)

Exempel på andra kyrkor och heliga platser:

• Church of England (anglikansk)
• Church of Scotland & Methodist Church of Great Britain (metodist)
• Judisk synagoga
• Evangelisk baptistkyrka
• Bibelbaptistkyrka
• Grekisk-ortodox kyrka
• Pingstkyrka
• Moské

Romersk-katolska kyrkan
Personer som vill gifta sig inom den romersk-katolska tron på de maltesiska öarna ska kontakta kurians vigselenhet direkt på 356 21 245350 och begära information om vilka krav som gäller för utländska medborgare som vill gifta sig i kyrkan, eftersom varje enskilt fall måste bedömas separat.

The Curia - Malta
Dun Tarcis Delicata,
PO Box 29, Valletta, Malta.
T: 356 2124 5350
F: 356 2124 2971
E: tarcisio.delicata@maltadiocese.org

The Curia - Gozo
Mons. Salv. Debrincat
Bishop's Curia, PO Box 1, Republic Street, Victoria, VCT 1000, Gozo, Malta.
T: 356 2155 6661 eller 2155 1211
F: 356 2155 1278
E-post: sdebrincat@gozodiocese.org

Anglikansk vigsel på Malta
Förutsatt att samtliga krav enligt maltesisk lag uppfylls kan vigsel ordnas i någon av de anglikanska kyrkorna på Malta. En av parterna måste vara döpt anglikan, och normalt vill vi att det ska finnas en bra anledning till att vigseln ska ske på Malta. Vi förväntar oss också att paret går med på vissa bröllopsförberedelser. Äktenskapsvälsignelse kan ordnas under vissa omständigheter när den ena av parterna är frånskild. Vi ordnar också regelbundet tacksägelsegudstjänster för par som har varit gifta en tid och som vill förnya sina äktenskapslöften eller bara tacka Gud.

I vissa fall kan vi ordna vigsel på Gozo, men endast i samarbete med det lokala romersk-katolska prästerskapet. Vi utför endast vigslar i auktoriserade kyrkorum.
Par som är intresserade ska kontakta kaplanen i god tid och innan ni bokar någonting.

Assistant Chaplain Rev. Jeffrey Williams
Chaplaincy Office
St Paul's Anglican Cathedral, Independence Square , Valletta, Malta.
T: 356 2122 5714
F: 356 2122 5867
M: 356 7991 3521
E: anglican@onvol.net
W: www.anglicanmalta.org

Church of Scotland & Methodist Church of Great Britain
Saint Andrew's Scots Church, Malta: intressant att veta för förlovade par är att detta är den enda gemensamma metodist- och Church of Scotland-församlingen i hela världen.

Minister Rev. Doug McRoberts
La Romaniola, 15, Triq Is-Sieqa, Misrah Kola, Attard Valletta, ATD 1713, Malta.
T: 356 21 415465
E: doug.mcroberts@btinternet.com

Judisk vigsel på Malta

CHABAD MALTA
Contact Person: Rabbi Chaim Segal
83 George Borg Olivier Street
St Julian's, Malta
T: 356 79233213


Evangeliska baptistkyrkan
Kontaktperson: Pastor Rev. Edwin Caruana
T: 356 21433237
M: 9949 9329
E: malta@theoffice.net

Bibelbaptistkyrkan

Bible Baptist Church
Triq il-Madonna tal-Gebla,
Gzira GZR 04. Malta.
T: 340175,322752
M: 0944 2576 0944 2576 ,
E: bbcmalta@maltanet.net
W: www.biblebaptistchurch-malta.org

Grekisk-ortodoxa kyrkan
Greek Orthodox Church, 83, Merchants Street, Valletta, Malta.
Tfn: 356 21221600

Pingstkyrkan
Contact Person: Pastor Revd. Joseph Agius
M: 356 79475618 
E: info@wordoflifemalta.org
W: http://www.wordoflifemalta.org

Moské
För önskemål om att hålla islamiskt bröllop på Malta, vänligen kontakta imamen direkt på islamicsociety@melita.com

Religiös välsignelse
Om ni överväger religiös välsignelse bör ni vara medvetna om att ceremonin inte är juridiskt bindande. Eventuellt kan ni ha en borgerlig vigsel i ert hemland innan ni reser till Malta - detta är ett populärt alternativ bland par där den ena eller båda parterna är frånskilda. 

     
  Informationen i det här avsnittet kommer från tredje part i form av religiösa eller statliga enheter och kan då och då komma att genomgå förändringar som ligger utanför webbmasters kontroll. Besökare bör ta del av lokala lagar, bestämmelser och begränsningar för vigslar genom att kontakta Maltese Marriage Registry för borgerlig vigsel, Maltese & Gozitan Diocese för romersk-katolska vigslar och/eller representanter för respektive trossamfund på Malta.