Skip to main content

Allmänna villkor

Den här webbplatsen underhålls och administreras av Maltas turismmyndighet,  Malta Tourism Authority (MTA).

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du de allmänna villkoren. Användaren förstår och godkänner att MTA från tid till annan, efter eget gottfinnande och utan föregående avisering, kan komma att ändra någon del av webbplatsen eller de tjänster och produkter som erbjuds via webbplatsen.

Visitmalta.com är en webbplats som innehåller information om Malta, och som erbjuder möjligheter att boka boende och andra tjänster. Alla transaktioner sker direkt mellan köpare och säljare. Vi försöker att i största möjliga utsträckning säkerställa att de leverantörer som får sälja via webbplatsen har erforderliga licenser, och att de beskriver sina fastigheter och tjänster korrekt, men vi tar inget ansvar för eventuella brister eller avvikelser eller för några följdskador. Användaren förstår att han eller hon inte har rätt att framställa några anspråk gentemot MTA i detta hänseende. Eventuella problem eller klagomål tas upp med fastighetsförvaltaren direkt, helst före avfärd.

Dessa allmänna villkor omfattar även alla andra policyer på webbplatsen, bland annat sekretesspolicyn nedan. Sekretesspolicyn ingår uttryckligen i den här webbplatsens allmänna villkor.

Allmänna villkor för sportaktiviteter
Webbplatsen innehåller information om aktiviteter som kräver fysisk ansträngning och ett visst mått av kondition. MTA har inga skyldigheter gentemot någon person för några förluster eller skador (däribland personskada och följdskada) till följd av deltagande i de sportaktiviteter som beskrivs eller hänvisas till på denna webbplats. MTA gör inga utfästelser rörande fakta, beskaffenhet, kvalitet eller lämplighet för någon av de sportaktiviteter som beskrivs på webbplatsen. Användaren är själv ansvarig för att ta reda på vilka risker som finns och vilken fysisk kondition som krävs för de olika aktiviteter som beskrivs samt för att rådfråga läkare vid tveksamhet. Materialet och informationen om sportaktiviteterna har endast ett informationssyfte och det finns inga garantier för att aktiviteterna är säkra och trygga.


Tjänsteleverantörer som är listade på vår webbplats
Webbplatsen VisitMalta tillhandahåller information om affärer, företag och tjänsteleverantörer ("operatörerna"). Även om informationen på webbplatsen tillhandahållits av operatörerna och av vad vi kan bedöma är korrekt kan MTA, trots att informationen finns på webbplatsen, inte göra några utfästelser avseende informationens giltighet eller riktighet. MTA frånsäger sig allt ansvar för förlust, skada och olägenhet som personer, företag, bolag eller handelsbolag eller annan enhet lider till följd av kontakt och information som förmedlats via webbplatsen. Den som har för avsikt att använda eller förlita sig på sådan information bör först söka bekräftelse på att den är aktuell och riktig direkt från tjänsteleverantören ifråga. Härmed samtycker användaren till att användandet av informationen som presenteras på webbplatsen sker på egen risk och eget ansvar.

MTA accepterar inte något ansvar eller några skyldigheter för förlust eller skada (inklusive men inte begränsat till förlust eller skada som är ett resultat av affärsförlust eller förlust av vinster) avseende avtal, skadestånd eller annan form av ansvar, som är en följd av användning av eller misslyckade försök att använda denna webbplats eller någon länk som finns där, eller som är en följd av en handling som utförts eller ett beslut som fattats som ett resultat av användningen av denna webbplats eller någon länk, något material eller någon information som finns där.


Vad händer när du besöker vår webbplats?
När du besöker den här webbplatsen dokumenteras ditt besök enbart i statistik- och forskningssyfte. Detta hjälper oss att se vilka delar av vår webbplats som är mest besökta och mest intressanta, och gör det lättare för oss att ta med mer av det som vi förstår att du vill veta om de maltesiska öarna. Liknande dokumentation kan göras när du använder någon av de interaktiva funktionerna på webbplatsen. Den information som sparas är:


Din serveradress
Ditt toppdomännamn (till exempel .org, .com, .net, .gov, .de, .se)
Datum och tidpunkt då du besökte webbplatsen
Vilka sidor på webbplatsen du besökte, och vilka dokument du laddade ner
Den föregående webbplatsen du besökte
Vilken sorts webbläsare du använde
Vi kommer inte att använda den här informationen i identifikationssyfte. Informationen kan dock komma att användas i detta syfte om det ytterst osannolika skulle inträffa att ett statligt brottsbekämpande organ eller annan part utverkar och använder en häktningsorder, stämning eller liknande juridiskt dokument för att få tillgång till vår tjänsteleverantörs dokumentation.


Kakor
För att samla in den här informationen och spara dina inställningar i de interaktiva delarna av webbplatsen, kan vi komma att använda kakor (cookies). Kakor är små kodsträngar som en webbplats kan skicka till din webbläsare för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare använder webbplatsen. MTA kommer att använda den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen och för statistik- och analyssyften. En kaka kan inte få ut information från din dator, överföra datavirus eller ta över eller föra din e-postadress vidare. Du kan välja att avaktivera kakor på din dator genom att gå in på inställningarna för din webbläsare. Genom att använda den här webbplatsen ger användaren MTA sitt medgivande att bearbeta användarens information enligt ovan.


Personuppgifter
En del av de interaktiva funktionerna på den här sidan, till exempel de olika prenumerationsformulären, kan kräva att du lämnar ut personuppgifter. MTA lagrar denna information i krypterat format och raderar den så snart syftet för vilket den samlades in har fullgjorts. Hur lång tid informationen lagras kan variera beroende på vilket syfte den samlades in för. Ingen information av detta slag lämnas ut till tredje part utan ditt medgivande, såvida inte MTA är skyldig att göra detta enligt lagen.


Att registrera sig för nyheter och uppdateringar via e-post
Om du väljer att registrera dig för att få information från oss, till exempel om evenemang och aktiviteter som intresserar dig, kan vi komma att be dig att uppge information om intressen och vissa personliga detaljer. Denna information kommer att lagras för att enbart användas av oss och i dessa syften:


För forskning och statistik
För att identifiera dina intressen, samt
för att lägga till ditt namn på vår utskickslista (endast med ditt medgivande).
Anledningen till att vi sammanställer den här informationen är att vi vill kunna erbjuda en mer relevant och tidsmässigt bättre tjänst för nyheter och information om de maltesiska öarna. På så sätt kan du få information från oss om sådant som du tycker om och är intresserad av. Du kan sluta prenumerera på utskickslistorna när som helst.

Den information du uppger kommer inte att lämnas ut till någon tredje part utan ditt medgivande, vilket du kommer att upplysas om när du registrerar dig eller vid ett senare tillfälle. Om du ger ditt medgivande kan vi komma att lämna ut allmän, men aldrig specifik, personlig information till våra partner i turismbranschen, för forsknings- och marknadsföringsändamål. MTA frånsäger sig allt ansvar för hur sådan information används av våra partner i turismbranschen. MTA frånsäger sig också allt ansvar för alla typer av skador, oavsett om det rör sig om direkta eller indirekta skador, skador som leder till ideella skadestånd, följd- eller andra skador, som uppkommer till följd av obehörig åtkomst till eller ändring eller olaglig överföring av data av tredje part.

Om du säger upp prenumerationen på våra utskickslistor så tar vi bort ditt namn från utskickslistorna i vår databas, men vi tar inget ansvar för att våra partner tar bort ditt namn från sina utskickslistor. Sekretessmeddelandet gäller endast för denna webbplats och inte för några andra platser som länkas från denna webbplats.

Tillgång till information
En person eller organisation som har registrerat sig på den här webbplatsen och som tror att vi har samlat in och lagrat personlig information som rör dem, kan kräva att få se den informationen enligt bestämmelserna i gällande dataskyddslagar. Vänd dig till editor@visitmalta.com

Om något villkor i de här allmänna villkoren av behörig myndighet skulle bedömas vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa ska villkoret undantas från övriga villkor, och dessa ska fortsätta att gälla i den utsträckning som lagen medger.

De här allmänna villkoren styrs och tolkas i enlighet med maltesisk lag och alla tvister i samband med verkställande eller tolkning av något av dessa villkor faller inom maltesiska domstolars jurisdiktion.