Dyktips

Imperial Eagle

Innan du dyker

Regler för dykning har införts för dykarnas säkerhet.

Den som vill dyka måste registrera sig vid ett dykcenter innan dykningen. Vid registreringen ska du fylla i ett formulär med personuppgifter och visa att du är behörig att dyka (gäller ej för den som ska gå en PADI open water-kurs eller motsvarande, eller en prova på-kurs). För minderåriga krävs skriftligt tillstånd från förälder eller målsman.

Alla som registrerar sig vid ett dykcenter ska fylla i en hälsodeklaration för att visa att de är vid tillräckligt god hälsa för att kunna dyka. Även om du fyllt i deklarationen kan du, om tvivel uppstår eller om dykledaren bedömer att det är nödvändigt, bli ombedd att genomgå en fullständig hälsoundersökning av en läkare som sedan ska ge skriftligt tillstånd innan du dyker.

Dyktjänster

Endast licensierade dykcenter har tillstånd att erbjuda följande dyktjänster: Träning och utbildning, organiserade och guidade dykningar, uthyrning av dykapparater.

Dykarutbildning

Endast behöriga dykinstruktörer som är registrerade på ett licensierat dykcenter har rätt att erbjuda dykundervisning.

För information om dykskolor och regler, kontakta den lokala organisationen Professional Dive Schools Association:

PDSA, P.O. Box 12
Saint Paul's Bay, MALTA

Webbplats: www.pdsa.org.mt  
E-Post: info@pdsa.org.mt


Ytmarkeringsbojar

Motorbåts- och färjetrafiken kan vara ganska tung, särskilt under högsommarmånaderna och i området kring Gozokanalen. Dykare ska sätta upp signalflagga A eller en ytmarkeringsboj. Detta är för din egen säkerhet. När du dyker vid de maltesiska öarna har du upp till 50 meters sikt även på 30 meters djup. Grumlig sikt på grund av avrinning från jordytan förekommer sällan. Även om förutsättningarna oftast är goda, bör du vara försiktig. Håll dig inom dina egna begränsningar och undvik övermod.

Tryckkammare - hyperbarenhetenSan Dimitri

Dykare bör veta att det finns en tryckkammare på Mater Dei Hospital, Msida, Malta. Vid behov av sjukvård i samband med dykolycka kan du kontakta personalen där på: ( 356) 25455269 eller genom att slå nödnumret 112.

Försök inte att utföra rekompression i vattnet. Vid fall av tryckfallssjuka, kontakta genast de mycket kompetenta dykspecialister som finns till hands.

Djupt vatten

När du dyker vid de maltesiska öarna har du upp till 50 meters sikt även på 30 meters djup. Grumlig sikt på grund av avrinning från jordytan förekommer sällan. Även om förutsättningarna oftast är goda, bör du vara försiktig. Håll dig inom dina egna begränsningar och undvik övermod.

Arkeologiska fynd

På vissa delar av öarna är dykning strängt förbjuden för att skydda det arkeologiska arvet under vattnet. Du kommer att få information om vilka dessa områden är när du blir instruerad eller får ditt dyktillstånd.

Om du stöter på arkeologiska fynd eller kulturfynd när du dyker, bör du rapportera detta till myndigheterna. Låt inte frestelsen förstöra din semester. Att flytta fynd eller underlåta att rapportera dem är olagligt. Dessa riktlinjer, och de som skyddar flora och fauna, betraktas som sunt förnuft av sportdykare världen över.

Ljustring och annat fiske

Ljusterfiske är hårt kontrollerat och förbjudet utan tillstånd. Fiske från båtar och trålare är strängt förbjudet över markerade dykplatser.