Religie

De meerderheid van de Maltezers is katholiek, maar ook andere religieuze groeperingen zijn vertegenwoordigd: de anglicaanse kerk, de Kerk van Schotland, en de Grieks-orthodoxe, joodse, methodistische en moslimgemeenschappen. De meeste kerkdiensten vinden plaats op zondag, meerdere keren per dag. In sommige kerken vinden er diensten op zaterdagavond plaats en enkele kerken bieden doordeweeks ’s ochtends vroeg of ’s avonds diensten aan. Andere kerkdiensten die worden gehouden op de Maltese eilanden zijn:

Anglicaans, Baha¢i, Bijbel Baptistisch, boeddhistisch, Grieks katholiek, Christelijk Evangelisch, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Kerk van Schotland, Evangelische Kerk uit Duitsland, Grieks-orthodox, Jehovah’s getuigen, joodse en moslimdiensten.

 

Nuttige tip: kerken zijn plaatsen van bezinning. Als u ze bezoekt, respecteert u dan de gebruiken en kleedt u zich op passende wijze. Uw schouders moeten bedekt zijn.