Skip to main content

Voorwaarden & condities

Dit webportaal wordt onderhouden en beheerd door de Malta Tourism Authority (MTA).

Door gebruik te maken van dit webportaal geeft de gebruiker aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. De gebruiker erkent en aanvaardt dat MTA elk deel van dit webportaal, of een van de diensten of producten op dit webportaal, op elk moment en zonder kennisgeving aan de gebruiker kan wijzigen.

Deze algemene voorwaarden worden geacht het beleid op het webportaal te bevatten, inclusief maar niet beperkt tot regels met betrekking tot het privacybeleid zoals hieronder beschreven. Dit privacybeleid is uitdrukkelijk opgenomen in de algemene voorwaarden van dit webportaal. 

Algemene voorwaarden voor sportieve activiteiten

Ons webportaal bevat informatie over activiteiten die fysieke inspanning en een zekere mate van fysieke fitheid vereisen. MTA is niet aansprakelijk jegens een persoon voor enig verlies of letsel (inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel en gevolgschade) geleden tijdens deelname aan dergelijke sportactiviteiten die worden beschreven of waarnaar in dit webportaal wordt verwezen. MTA doet geen uitspraken over feit, aard, kwaliteit of geschiktheid van de sportactiviteiten die op dit webportaal worden beschreven. De gebruiker is verantwoordelijk voor het informeren van zichzelf (of zichzelf) over alle inherente risico's, over de mate van fysieke fitheid die nodig is voor de verschillende beschreven activiteiten, en vraagt ​​bij twijfel professioneel medisch advies. Het materiaal en de informatie die met betrekking tot sportactiviteiten wordt verstrekt, wordt uitsluitend ter informatie gegeven en geeft geen garantie met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van dergelijke activiteiten.

Informatie over serviceproviders

VisitMalta biedt informatie over bedrijven, bedrijven en dienstverleners (de ‘operatoren’). Hoewel de informatie op het webportaal door de operatoren zelf is verstrekt en naar ons beste weten juist is, geeft MTA bij het plaatsen van hun gegevens op het webportaal geen enkele  verklaring over hun valuta of nauwkeurigheid. MTA verwerpt aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor alle verlies, schade of ongemak geleden door een persoon, bedrijf, bedrijf of vennootschap of andere entiteit als gevolg van het gebruik van dergelijke contact- en beschrijvende details, zoals vermeld in deze webportal. Iedereen die voorstelt om dergelijke informatie te gebruiken of erop te vertrouwen, moet rechtstreeks bij de betrokken operatoren om bevestiging van de juistheid en valuta van dergelijke informatie vragen. De gebruiker stemt er hierbij mee in dat het gebruik van de daarin verstrekte informatie op eigen risico en verantwoordelijkheid is. 

Wat gebeurt er wanneer u onze webportal bezoekt?

Wanneer u dit webportaal bezoekt, wordt uw bezoek alleen voor statistische en onderzoeksdoeleinden bijgehouden. Dit helpt ons te weten welke aspecten van onze site het meest worden bezocht en die u het meest interesseren,. Het helpt ons om te begrijpen wat u zou willen weten over de Maltese eilanden. Soortgelijke records kunnen worden bewaard wanneer u een van de interactieve functies van deze webportal gebruikt. De bewaarde informatie is:

- Uw serveradres

- Uw domeinnaam op het hoogste niveau (bijv. .Com, .net, .uk)

- De datum en tijd waarop u deze site heeft bezocht

- De pagina's van deze site die u hebt bezocht

- De documenten die je hebt gedownload

- De vorige site die u hebt bezocht

- Het type webbrowser dat u heeft gebruikt

We zullen deze informatie niet gebruiken voor identificatiedoeleinden. Deze informatie kan echter voor dit doel worden gebruikt in het onwaarschijnlijke geval dat een wetshandhavingsinstantie van de overheid of een andere soortgelijke partij een bevel, dagvaarding of soortgelijke rechtsorde verkrijgt en uitoefent om toegang te krijgen tot de logboeken van onze serviceprovider.

Cookies

Om deze informatie te verzamelen en eventuele voorkeuren op te slaan, kunt u ons aangeven op de interactieve aspecten van de webportal, we kunnen cookies gebruiken. Cookies zijn een kleine reeks codes die een webportal naar uw webbrowser kan sturen om de webportal te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. MTA gebruikt deze informatie alleen om uw gebruik van het webportaal en statistische en onderzoeksdoeleinden te evalueren. Een cookie kan geen informatie van uw computer extraheren, computervirussen verzenden of uw e-mailadres vastleggen of verzenden. U kunt besluiten om cookies op uw computer uit te schakelen door naar uw webbrowserinstellingen te gaan. Door gebruik te maken van dit webportaal stemt de gebruiker in met de verwerking van zijn / haar gegevens door MTA op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Persoonlijke informatie

 

Voor sommige van de interactieve functies van deze site, inclusief de verschillende abonnementsformulieren, moet u mogelijk persoonlijke informatie invoeren. De MTA slaat deze informatie in gecodeerd formaat op en verwijdert deze zodra het doel waarvoor ze is verzameld, is bereikt. De tijd dat het wordt bewaard, kan variëren afhankelijk van het doel waarvoor het is verzameld. Dergelijke informatie wordt zonder uw voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij MTA hiertoe wettelijk verplicht is.

Registreren voor e-mailnieuws en -updates

 

Als u besluit om u te registreren om informatie van ons te ontvangen, zoals details van evenementen of activiteiten die voor u interessant zijn, kunnen we u vragen om informatie over voorkeuren en enkele persoonlijke gegevens in te dienen. Deze informatie wordt alleen voor ons gebruik opgeslagen voor de volgende doeleinden:

- Voor onderzoek en statistiek;

- Om uw interesses te identificeren; en

 

- Om uw naam toe te voegen aan onze mailinglijst (alleen met uw toestemming).

Ons doel bij het verzamelen van deze informatie is om een ​​meer relevante en tijdige service te kunnen bieden op het gebied van nieuws en informatie over de Maltese eilanden. Als gevolg hiervan ontvangt u mogelijk informatie van ons met betrekking tot uw voorkeuren en interesses. U kunt zich op elk moment afmelden voor de mailinglijsten.

 

De informatie die u verstrekt, wordt zonder uw toestemming niet vrijgegeven aan derden, wat u wordt aangegeven op het moment van registratie of op een later tijdstip. Als u uw toestemming geeft, kunnen we generieke, maar nooit specifieke, persoonlijke informatie doorgeven aan onze toeristische partners voor onderzoeks- en marketingdoeleinden. MTA wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor het gebruik dat onze toeristische partners maken van dergelijke informatie. MTA is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot of wijziging van of onrechtmatige overdracht van gegevens door derden.

Als u zich afmeldt voor onze mailinglijsten, zullen we uw naam verwijderen uit onze database-mailinglijsten, maar we zijn niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ook onze toeristische partners uw naam van hun mailinglijsten verwijderen.

 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op dit webportaal en niet op sites van derden die vanaf deze site zijn gelinkt.

Toegang tot informatie

Elke persoon of organisatie die zich heeft geregistreerd bij dit webportaal en van mening is dat we persoonlijke informatie met betrekking tot hen hebben verzameld en opgeslagen, kan vragen om die informatie te bekijken onder de bepalingen van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Elk verzoek moet worden gericht aan:editor@visitmalta.com

In het geval dat een van de hierin vervatte voorwaarden door een bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zal worden beschouwd, zullen dergelijke voorwaarden in die mate worden gescheiden van de overige hierin opgenomen voorwaarden, die blijven geldig voor zover toegestaan ​​door de wet. 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Maltese wet en alle geschillen met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van enige hierin opgenomen voorwaarde of voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Maltese rechtbanken en tribunalen.