Heilige week & Pasen

Omdat de viering van de Goede Week en Pasen een religieus karakter heeft, gaan veel mensen naar de mis om het lijden, de dood en de opstanding van Christus te herdenken.

Candles on an altarDe Goede Week begint op de vrijdag voorafgaande aan Goede Vrijdag. Het beeld van de Moeder van Smarten wordt dan in een processie door de straten van Valletta en vele andere steden en dorpen gedragen. In deze periode stromen de Maltezers in groten getale samen in de kerk. Op Witte Donderdag vindt de zeven-kerken-tocht plaats om eer te betuigen aan de rustaltaren.

Op Goede Vrijdag heerst er een ingetogen sfeer in de kerken omdat er dan geen traditionele versiering wordt gebruikt. In plaats daarvan is rood de dominante kleur, als symbool van het bloed van Christus.

Maar de dag daarop verandert dit beeld totaal als de klokken beginnen te luiden om de stilte van de nacht te doorbreken en om de opstanding van Christus aan te kondigen. Op paaszondag begint in de loop van de ochtend een processie waarbij het beeld van de Herrezen Christus door de straten rondom de kerk wordt gedragen. Als de processie bijna ten einde is, maakt de menigte de weg vrij, zodat de dragers al rennend en jubelend het beeld de kerk weer in kunnen brengen.

Eerste Paasdag wordt traditiegetrouw gevierd met een lunch in de familiekring. Vrienden en familieleden worden bezocht, en cadeaus uitgewisseld. Het is ook traditie om de kinderen paaseieren en een figolla te geven, taart gevuld met amandelen en bedekt met suikerglazuur.