Normandische overheersing

Volgens de overlevering is de Maltese nationale vlag een nalatenschap van de Normandische graaf Roger. Tijdens een veldslag met de Arabieren scheurde hij zijn rood-wit geblokte vlag in tweeën en gaf de helft aan de Maltese soldaten. De meeste uiteenzettingen over de Maltese geschiedenis besteden slechts summier aandacht aan de middeleeuwen. Waarschijnlijk omdat Malta in de plannen van de heersers zoals zo vaak een secundaire rol speelde ten opzichte van Sicilië. Maar deze periode zag ook de opkomst van de Maltese adel die paleizen liet bouwen in het ommuurde Mdina. Deze stad zou nog eeuwenlang een enclave voor Maltese aristocraten vormen.

De stad bevat mooie voorbeelden van Siciliaans-Normandische architectuur.

Voor de rest van de bevolking waren de middeleeuwen armoedige tijden. Bovendien waren er veelvuldig aanvallen van zeerovers uit Noord-Afrika en het huidige Turkije. De Maltezen en vooral de bevolking van Gozo (de Gozitanen) werden vaak als slaven meegenomen.

De eilanden zijn door de handen van vele Europese vorsten en edelen gegaan: Duitse prinsen, Franse aristocraten en nog veel meer. Het lot van de Maltese eilanden hing af van huwelijken, verdragen en allianties.

Het huwelijk van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië verenigde Spanje in 1479. Het was onder hun kleinzoon Karel V, keizer van het heilige Roomse rijk, dat de eilanden deel gingen uitmaken van het Spaanse rijk. En het was Karel die de eilanden aan de ridders van de Orde van Sint Jan schonk.