De apostel Paulus op Malta

Het christendom heeft op Malta een geschiedenis van bijna 2000 jaar. Volgens de overlevering heeft niemand anders dan de apostel Paulus zelf het christendom rond 60 na Christus naar de eilanden gebracht.

Paulus werd naar Rome gebracht om als politieke rebel te worden berecht, maar zijn schip met daarop nog 274 andere opvarenden kwam in een zware storm terecht en spoelde twee weken later aan voor de Maltese kust. Alle opvarenden konden al zwemmend veilig het vaste land bereiken.

De plek van de schipbreuk staat van oudsher bekend als St Paul's Island en wordt gemarkeerd door een standbeeld ter herinnering aan deze gebeurtenis.

Het warme welkom dat de overlevenden ten deel viel, is door Lucas beschreven in de Handelingen van de Apostelen.

"Toen ze veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden ze dat het eiland Melita heette. De barbaarse bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan."

De verwijzing ‘barbaars' betekent dat de mensen noch Latijn noch Grieks spraken. Het oude Maltees was een van het Phoenicisch afgeleide taal. Terwijl er vuur werd gemaakt, werd Paulus door een slang gebeten maar hij bleef ongedeerd. De eilanders zagen dit als een teken dat hij een bijzondere man was. Deze gebeurtenis is op veel religieuze kunstwerken op de eilanden afgebeeld.

Volgens de overlevering verschool Paulus zich in een grot, nu bekend als de catacomben van Paulus in Rabat, op het eiland Malta.

Tijdens zijn winterse verblijf werd hij uitgenodigd in het huis van Publius, de belangrijkste Romein op de eilanden. Volgens de overlevering genas Paulus de vader van Publius hier van een zware koorts. Publius zou zich daarop tot het christendom hebben bekeerd en werd de eerste bisschop van Malta. De kathedraal van Mdina staat naar verluid op de plek waar ooit het huis van Publius stond.

Of de legende op waarheid berust is onbekend, maar archeologisch bewijsmateriaal heeft aangetoond dat Malta in elk geval een van de eerste Romeinse kolonies was die zich tot het christendom bekeerde.