Tips voor duikers

Imperial Eagle

Voordat u gaat duiken

Er is speciale regelgeving voor duiken ingevoerd om duikers maximale veiligheid te garanderen.

Iedereen die wil duiken, moet zich van tevoren registreren bij een duikschool. Hier vult u een formulier met persoonlijke gegevens in en overlegt u uw duikbrevet (behalve voor personen die een PADI open water-cursus of equivalent volgen, of een proefduik maken). Voor minderjarigen geldt dat schriftelijke toestemming van een wettelijke voogd of ouders vereist is.

Alle personen die zich registreren bij een duikcentrum moeten een medische verklaring invullen als bewijs dat ze medisch gezond zijn om te duiken. Ongeacht de antwoorden op de medische verklaring kan er in geval van twijfel, of als het hoofd van de duikschool daartoe oordeelt, een volledig medisch onderzoek plaatsvinden, uitgevoerd door een arts die schriftelijke toestemming dient te verlenen voordat er mag worden gedoken.

Duikdiensten

Alleen geaccrediteerde duikcentra mogen de volgende duikdiensten aanbieden: training en voorlichting, georganiseerde en begeleide duiken, verhuur van duikapparatuur.

Duiklessen

Alleen gediplomeerde duikinstructeurs die geregistreerd staan bij een geaccrediteerde duikschool mogen duiklessen geven.

Voor meer informatie over duikscholen en regelgeving kunt u contact opnemen met de lokale Professional Dive Schools Association:

Professional Dive Schools Association,
P.O. Box 12
St. Paul's Bay,
MALTA
Website: www.pdsa.org.mt
Email: info@pdsa.org.mt

Markeringsboeien

Verkeer van speedboten en veerboten kan vooral in zomermaanden en in de buurt van het Gozo Channel erg druk zijn. Duikers moeten de ‘code A'-vlag of een markeringsboei gebruiken. Dit is voor uw eigen veiligheid. Duikers die de Maltese eilanden bezoeken, krijgen zichtbaarheid tot 50 meter, zelfs op 30 meter diepte. Er is weinig water dat van land in zee stroomt en de zichtbaarheid zou kunnen belemmeren. Maar hoewel de omstandigheden in het algemeen gunstig zijn, is voorzichtigheid geboden. Blijf binnen uw grenzen en word niet overmoedig.

Decompressiekamer - overdrukcabineSan Dimitri

Het is goed voor duikers om te weten dat het Mater Dei Hospital in Msida (Malta) over een decompressiekamer beschikt. Voor duikongevallen die medische hulp vereisen, is het personeel bereikbaar op ( 356) 25455269, of door het alarmnummer 12 te bellen.

U moet niet proberen om recompressie in het water uit te voeren. Aarzel in geval van decompressieziekte niet om contact op te nemen met de uiterst bekwame duikspecialisten op de eilanden.

Diep water

Duikers die de Maltese eilanden bezoeken, krijgen zichtbaarheid tot 50 meter, zelfs op 30 meter diepte. Er is weinig water dat van land in zee stroomt en de zichtbaarheid zou kunnen belemmeren. Maar hoewel de omstandigheden in het algemeen gunstig zijn, is voorzichtigheid geboden. Blijf binnen uw grenzen en word niet overmoedig.

Archeologische vondsten

In sommige delen van de eilanden is duiken ten strengste verboden om de archeologische schatten onder water te beschermen. U wordt op deze gebieden gewezen, wanneer u les krijgt of uw duikvergunning ophaalt.

Als u archeologische of andere culturele schatten tegenkomt tijdens het duiken, dient u dit aan de autoriteiten te melden. Laat de verleiding uw vakantie niet bederven. Het meenemen van vondsten of het nalaten om deze te melden is in strijd met de wet. Deze richtlijnen en die ter bescherming van flora en fauna zullen duikers als logisch en vanzelfsprekend in de oren klinken.

Speervissen en andere vormen van vissen

Speervissen wordt streng gecontroleerd en is verboden zonder vergunning. Het vissen vanaf boten en trawlers is strikt verboden boven gemarkeerde duikplekken.