Rządy normańskie

Tradycja maltańskiej flagi narodowej jest dziedzictwem Hrabiego Normana Rogera. W walce z Arabami przedarł swoją czerwono i białą flagę w kratkę i dał połowę Maltańczykom.

Większość historii maltańskiej historii przewija się w średniowieczu. Prawdopodobnie dlatego, że Malta ponownie odgrywała drugą rolę w planach swoich władców wobec swojego większego sąsiada Sycylii. Ale w tym okresie nastąpił wzrost maltańskiej szlachty, która zbudowała swoje pałace w Mdina. Miasto pozostało enklawą szlachty maltańskiej przez następne stulecia. W dzisiejszym mieście można zobaczyć piękne przykłady Siculo (sycylijskiej) - architektury norweskiej.

Dla reszty ludności średniowiecze było czasem biedy. Miejsce miały częste inwazje północnoafrykańskich i tureckich barbarzyńskich korsarzy. Maltańczycy, a zwłaszcza ludzie z Gozo (Gozitańczycy) byli zabierani,jako niewolnicy. Wyspy przeszły przez liczne ręce szlachty europejskiej: książęta niemieccy, francuska arystokracja i inne: losy Wysp Maltańskich zależały od małżeństw, traktatów i sojuszy.

Małżeństwo Ferdynanda z Aragonii i Isabeli z Kastylii zjednoczyło Hiszpanię w 1479 roku. Dzięki ich wnukowi, świętemu cesarzowi rzymskiemu, Karolowi V, wyspy stały się częścią Imperium Hiszpańskiego. To Karol, przydzielił Wyspy do Rycerzy Zakonu św. Jana.