COVID-19 Coronavirus

PASSAGERARFLYG AVSTÄNGDA FRÅN OCH MED KL. 23.59 FREDAG DEN 20 MARS 2020 (Publicerat den 17/03/2020)

Baserat på ett beslut av Malta Health Authorities, ska SAMTLIGA passagerarflyg till och från Malta International Airport upphöra från och med kl. 23.59 UTC den 20 mars 2020.

Efter denna tidpunkt är enbart flyg för hämta hem medborgare tillåtna, organiserade av respektive regeringar.

Publicerat av MALTA AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES


OBS! (Publicerad 16/03/2020)

Notera att alla för passagerare som ankommer till Malta med flyg eller båt från samtliga länder så gäller nu obligatorisk karantän under 14 sammanhängande dagar - med omedelbar effekt - enligt strikta bestämmelser i lagen, vilket inkluderar böter på €3,000 för varje regelbrott.

Detta beslut gäller tills vidare.


De resenärer som ankommer till Malta och stannar i färre än 14 dagar kan resa tillbaka med sin returbiljett som planerat om de inte utvecklar något COVID-19-symptom under karantänen på Malta.

 


RESEVÄGLEDNING FÖR TURISTER (uppdaterad 12/03/2020)

Med anledning av beslutet från Maltas regering, att stoppa alla resor med flyg eller båt mellan Malta och Schweiz, Tyskland, Frankrike och Spanien, i tillägg till tidigare förbud som gäller för Italien, Kina, Hong Kong, Sydkorea, Iran, Japan och Singapore så ber vi dig som turist att vara uppmärksam på följande.

Viktig information för turister från ovan nämnda länder som just nu befinner sig på Malta För turister som kommit till Malta och rest från, eller mellanlandat i något av nedan listade länder från 27 februari 2020 eller senare, gäller 14 dagars obligatorisk, lagstadgad karantän. Karantänen gäller 14 dagar från den dag man senast var i en av de berörda länderna. Detta är reglerat enligt lag. Den som inte följer karantänsregeln bötfälls med €1,000.

- Italien - Kina (inkl Hong Kong) - Singapore - Japan - Iran - Sydkorea

För resenärer som rest till Malta från, eller mellanlandat i ett av följande länder, från den 11 mars 2020 eller senare, gäller 14 dagars obligatorisk, lagstadgad karantän. Karantänen gäller 14 dagar från den dag man senast var i en av de berörda länderna. Detta är reglerat enligt lag. Den som inte följer karantänsregeln bötfälls med €1,000.

- Spanien - Tyskland - Frankrike - Schweiz

För personer som bor i samma hushåll eller reser i samma sällskap som en person som berörs av ovan nämnda regler, gäller 14 dagars obligatorisk, lagstadgad karantän. Detta är reglerat enligt lag. Den som inte följer karantänsregeln bötfälls med €1,000.

Om någon av personerna i hemmakarantän uppvisar symptom som hosta, feber eller andningssvårigheter så uppmanas de kontakta Maltas Covid-19 hjälplinje 111 eller maila till covid19health@gov.mt för att bli testade.

De kan också be om respit att få resa hem tidigare. Resenären uppmanas då att kontakta sitt lands ambassad eller konsulat på Malta. Det är viktigt att hemvändande resenärer är symptomfria.

Hur länge gäller dessa regler?

Reglerna gäller tills vidare. Nya bedömningar kommer göras i takt med hur situationen i respektive land utvecklar sig och enligt direktiv från Världshälsoorganisationen.

Den senaste och mest uppdaterade informationen om COVID-19 finns på: www.covid19health.gov.mt