Taal

De officiële talen zijn het Maltees en het Engels.

Het Maltees is een Semitische taal met een Latijns schrift. In de loop der eeuwen zijn er veel Engelse, Italiaanse en Franse woorden in de taal opgenomen.

Op Malta wordt ook veel Italiaans gesproken.

     
 

Malti – De Maltese taal

De Maltese taal fascineert zowel bezoekers als linguïsten. De Maltezen spreken een unieke taal, het Malti, de enige Semitische taal met een Latijns alfabet.

Door de eeuwen heen zijn veel leenwoorden, vooral uit het Engels en Italiaans, in de taal opgenomen. Engels, naast Malti een officiële taal op de eilanden, wordt door alle Maltezen gesproken en is de taal van het internationale zakenleven.

Wat verrassend mag heten, is dat de eilandbewoners een unieke taal hebben weten te behouden terwijl ze door de eeuwen heen door zoveel verschillende mogendheden overheerst zijn. Het Maltees was voornamelijk een gesproken taal totdat in de tweede helft van de negentiende eeuw de grammaticale regels werden vastgesteld en op papier vastgelegd.

Het vroegste geschreven bewijs van het Maltees is een ballade van Pietro Caxaro (gestorven in 1485). De ridders hebben ook getracht om de taal op schrift te stellen. Het feit dat de taal overleefd heeft, is misschien wel een blijk van de sterke wil van de Maltezen om een volk met een eigen cultuur te blijven.

Malti is vermoedelijk afgeleid van de taal van de oude Phoeniciërs die in 750 voor Christus op Malta aankwamen.

De Arabieren, die van de negende tot de dertiende eeuw de macht op de eilanden in handen hadden, hebben een duidelijke invloed uitgeoefend op de Maltese taal die nauw verwant is aan het Arabisch. Plaatsnamen en getallen zijn de duidelijkste voorbeelden van de Arabische invloed op taal.

Buitenlanders die Malti willen leren, vinden het erg moeilijk om de harde keelklank te produceren, een klank die veel lijkt op de Arabische ´k´ – een bijna onhoorbare ‘klik’. Als u Maltees wilt leren, kunt u terecht bij een aantal taleninstituten op de eilanden die cursussen Maltees voor buitenlanders organiseren.