Skip to main content

Geschiendenis

Uit de neolithische periode stammen de overblijfselen van de mysterieuze megalithische tempels, gewijd aan de godin van de vruchtbaarheid. Later hebben de Phoeniciërs, Carthagers, Romeinen en Byzantijnen er hun sporen achtergelaten.

In 60 na Christus leed de apostel Paulus onderweg naar Rome schipbreuk voor het eiland en bracht zo het christendom naar Malta. De Arabieren, die de eilanden in 870 na Christus veroverden, hebben een belangrijke invloed gehad op de taal. Tot 1530 maakte Malta onderdeel uit van Sicilië; de Normandiërs, Aragonezen en andere veroveraars die over Sicilië regeerden, waren vanzelf ook meester op Malta.

Het was Karel V die Malta aan de Souvereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan van Jeruzalem naliet. De ridders, die hier van 1530 tot 1798 regeerden, leidden Malta een gouden tijdperk binnen waarin het een sleutelrol vervulde op het culturele toneel in het Europa van de zeventiende en achttiende eeuw. Het artistieke en culturele leven van de eilanden kreeg een impuls met de aanwezigheid van kunstenaars als Caravaggio, Mattia Preti en Favray (en nog vele anderen) die in opdracht van de ridders kerken, paleizen en auberges versierden.

In 1789 nam Napoleon Bonaparte, die op weg was naar Egypte, Malta over van de ridders. De Franse aanwezigheid duurde echter niet erg lang: de Engelsen, die door de Maltezen om hulp waren gevraagd, verjoegen de Fransen in 1800. De Britse heerschappij duurde tot 1964, het jaar van Malta's onafhankelijkheid.

De Maltezen hebben het Britse systeem op het gebied van bestuur, onderwijs en wetgeving overgenomen. In 1974 werd Malta een republiek en in 2004 trad het toe tot de Europese Unie.