Prehistoria

Pomiędzy około 5500 i 4500 lat temu Wyspy Maltańskie zamieszkiwało niezwykłe społeczeństwo, inteligentne i zaradne. Wyspy były świadkami wyjątkowego, megalitycznego budownictwa.

Życie i wierzenia tych wczesnych maltańskich wyspiarzy są okryte tajemnicą. Ale zostawili nam wskazówkę ich stylu życia i poziomu wyrafinowania, dzięki imponującej liczbie opracowanych struktur, które wciąż istnieją.

Świątynie w Ġgantija, Gozo, są uważane za najstarsze, ocalałe, wolnostojące pomniki na świecie. O około 1000 lat wyprzedziły one Wielką Piramidę Cheopsa w Egipcie i Stonehenge w południowej części Wielkiej Brytanii. Ħal Saflieni Hypogeum w Paoli - labirynt korytarzy i komnat wykopanych ze skały - jest wybitnym wyczynem inżynierii prehistorycznej. To jedyna podziemna świątynia i miejsce pochówku tego rodzaju na świecie.

Inne świątynie, takie jak Ħaġar Qim, Mnajdra i Tarxien, a także kilkanaście innych miejsc zdaje się potwierdzać teorię, że Malta była "świętą wyspą" - rodzajem ośrodka kultu i praktyk mistycznych dla prehistorycznych społeczności w regionie.

Ci nowi ludzie zamieszkujący Wyspy po neolicie, prawdopodobnie również pochodzili z południowo-wschodniej Sycylii. Znajdujemy ich wczesne grobowce skalne w Ħaż-Żebbuġ i Xemxija na Malcie; orz w Xagħra, Gozo. Grobowce były już w kształcie trójdzielnym lub trójramiennym, rozwijanym później i w głównych miejscach świątyni. Te katakumby były prawdopodobnie prekursorem olbrzymich kompleksów podziemnych, takich jak Hypogeum. Chociaż ta strona i mniejsze komnaty w Xagħra pozostają jedynymi znaczącymi odkrytymi do tej pory.

W czasach budowy Ġgantija rolnicy ci opracowali nowy system kulturalny, w całkowitej izolacji i bez obcych wpływów. Chociaż ci ludzie utrzymywali kontakt z domem przodków na Sycylii i podróżowali do innych włoskich wysp, Pantelleria i Lipari, w celach handlowych, nie ma dowodów na wymianę kulturalną. Ich świątynie i wierzenia pozostają unikatowe dla Wysp Maltańskich.

Kultura świątynna dotarła do tajemniczego końca jakieś 2500 p.n.e. Nikt nie wie, czy ludzie Ci wymarli, zastali podporządkowywani przez najeźdźców czy po prostu opuścili Wyspy. Zostali oni zastąpieni ludźmi z różnych części Morza Śródziemnego w czasie epoki brązu.