Skip to main content

Årliga festivaler och traditioner

De maltesiska öarna är ett starkt katolskt land, med ett stort utbud av festligheter som tillsammans utgör det religiösa året. Högtidsdagar är livet på öarna, och många heliga dagar är faktiskt nationella helgdagar, som Santa Marija-högtiden i mitten av augusti. Andra festligheter, som skördefestivalen eller L'Imnarja i slutet av juni, är genomsyrade av folklore. Men det viktigaste för alla byar är deras egen "festa" till församlingens skyddshelgons ära.

Religiösa högtider som jul och påsk firas intensivt, med de traditionella festligheter som hör dem till. Eftersom familjerna oftast är väl sammansvetsade, är helgdagarna ett tillfälle att stärka samhörighetskänslan och befästa familjebanden. Gudstjänster är viktiga under dessa tider på året, och under den heliga påskveckan samlas stora skaror i kyrkorna för att genomföra "de sju besöken", det vill säga att besöka sju kyrkor för att visa sin vördnad för repositionsaltarna.

Dessa festliga högtider är också tidpunkter för mat, dryck och glädje, då det verkligen märks att lokalbefolkningen har sina rötter i Medelhavsområdet. Familjerna ordnar stora jul- och påskluncher och visar tacksamhet för allt de har tillsammans med sina släktingar. Under dessa festligheter kantas gatorna av vagnar där man säljer ett stort utbud av olika sorters mat och mer traditionella sötsaker och läckerheter.
Även på den här lilla ögruppen är människor stolta över sin religion och sin församling, och de gör sig stort besvär för att organisera och förbereda för högtidsdagen, oavsett om det är en lokal högtid eller en som firas av kristna världen över.

Vad det än är för högtid som firas, så välkomnar man besökare. Beblanda dig med folket för att få se det hela inifrån och verkligen lära känna människorna och kulturen på de maltesiska öarna.