Skip to main content

Språket

De officiella språken är maltesiska och engelska.

Maltesiska är ett språk med semitiskt ursprung som skrivs med latinska bokstäver. Med tiden har det lånat in många ord som härstammar från engelskan, italienskan och franskan.

Många talar även italienska.

     
 

Malti - Det maltesiska språket

Det maltesiska språket fascinerar både besökare och språkvetare. Malteserna talar ett unikt språk, maltesiska, det enda semitiska språk som skrivs med latinska bokstäver.

Med tiden har många utländska ord, särskilt engelska och italienska, blivit en del av språket. Engelskan, som också är ett officiellt språk, talas flytande av de flesta och är det språk som används vid internationella affärer.

Det som förvånar är att malteserna lyckats behålla ett unikt språk trots att så många andra införts av olika makter under århundraden. Maltesiskan var huvudsakligen ett talat språk fram till senare halvan av 1800-talet då dess grammatiska regler definierades och skrevs ner.

Det äldsta skriftliga belägget för maltesiska är en ballad av Pietro Caxaro (d. 1485). Riddarna gjorde också försök att skriva maltesiska. Språkets överlevnad vittnar kanske om maltesernas förmåga att återhämta sig och förbli ett eget folk med en egen kultur.
Maltesiska tros härstamma från det språk som talades av fenicierna som kom till Malta 750 f.Kr.

Influensen från araberna som gjorde öarna till sitt hem från 800- till 1200-talet är tydlig i det maltesiska språket, vars rötter är nära besläktade med arabiskan. Ortnamn och siffror är de tydligaste exemplen på arabiskt inflytande över språket.

För den som inte är infödd maltes men vill lära sig maltesiska, är det svåraste ljudet likt ett arabiskt q - en nästan ljudlös glottisstöt som är svår att bemästra. Om du är intresserad av att lära dig maltesiska finns flera språkskolor på öarna med kurser för icke infödda.