Skip to main content

”Festas” i byarna

Byförsamlingarnas "festas" är en tradition som går tillbaka till 1500-talet, och de är en tid både för andlig kontemplation och för hela församlingen att samlas. Festan är årets stora sociala händelse i byn, och denna vecka är resultatet av flera månaders hårt arbete utfört av tjänstvilliga volontärer och bybor som då kan känna en stark, sammansvetsad kamratskap efter alla dessa månader av förberedelser.

Festa fireworksKyrkklockorna som ringer hela veckan gör mer än att bara kalla folk till mässan: de markerar fem dagars andlig förberedelse, då hela familjer samlas i kyrkan. Högtidligheterna inleds med tre dagars bön som leder fram till festdagen. Kyrkorna håller vesper och mässa med speciella psalmer som tillägnas församlingens skyddshelgon.

Kvällen före festdagen hålls vesper och mässa omkring klockan 18. Byorkestrarna håller sina konserter, och lite senare, omkring klockan 22, börjar de storslagna fyrverkeriföreställningarna.

På själva festdagen hålls högmässa tidigt på morgonen, klockan 9. Prästen håller ett lovtal till skyddshelgonet och uppmanar sina församlingsmedlemmar att leva ett mer föredömligt liv. På kvällen hålls vesper igen. Statyn av skyddshelgonet bärs i axelhöjd till ackompanjemang av mässingsorkestrar, och man kastar konfetti över den medan den banar sig väg längs gatorna.