Dorps festa's

Een traditie die teruggrijpt naar de zestiende eeuw zijn de dorpsfeesten (festas) in de parochie. Het is een tijd van geestelijke bezinning, waarin de hele parochie samenkomt. Het festa is voor de dorpen het belangrijkste sociale evenement in het jaar. Vrijwilligers en dorpelingen werken hier maandenlang naartoe en in de aanloop naar de feestweek ontstaan er soms hechte vriendschappen.

Festa fireworksDe kerkklokken die de hele week regelmatig luiden, zijn niet alleen een oproep voor de mis, maar ze begeleiden de vijf dagen van geestelijke voorbereiding. Hele families stromen dan samen in de kerk. De vieringen beginnen met drie dagen van gebed als voorbereiding op de feestdag. In de kerken zijn er vespers en missen met speciale liederen, opgedragen aan de beschermheilige.

Op de vooravond van het feest, rond een uur of zes, vinden de vespers en de mis plaats. De dorpsorkestjes brengen hun muziek ten gehore en later op de avond om ongeveer tien uur is er een groot vuurwerk.

Op de feestdag zelf is de Plechtige Hoogmis om ongeveer negen uur ’s ochtends. De priester houdt een lofrede op de beschermheilige en nodigt de parochianen uit om een voorbeeldiger leven te leiden. ’s Avonds zijn er opnieuw vespers. Het beeld van de beschermheilige wordt op de schouders genomen en onder begeleiding van de muziek bestrooid met confetti en vervolgens door de straten gedragen.

Voor meer informatie, bezoek onze evenementenkalendar.