Malta Under Andra Världskriget

Tillsammans med belägringen 1565 är andra världskriget den bäst dokumenterade perioden i Maltas historia. Öarnas strategiska position gjorde att de återigen kom att spela en viktig roll i kriget i Medelhavsområdet: de var ett centralt fäste för de allierade, som därifrån kunde fortsätta sitt fälttåg i Nordafrika och slutligen anfalla det italienska fastlandet.

Men innan det skedde utsattes öarna för några av de mest intensiva bombanfallen under hela kriget. Malteserna må ha avslutat kriget genom att utmärka sig som den enda hela befolkningen som någonsin har tilldelats Georgskorset, Storbritanniens allra högsta civila utmärkelse för tapperhet, men de var samtidigt förkrossade. Malta har rekordet med det tyngsta, oavbrutna bombanfallet någonsin: 154 dagar och nätter och 6 700 ton bomber.

Britterna var osäkra på om de skulle kunna hålla kvar eller försvara Malta på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt som det var en perfekt strategisk plats, var det också svårt att försvara. Den dåvarande marinministern, Winston Churchill, konstaterade att Malta var avgörande för krigsplanerna och viktigt för provianteringen.

Malta gjorde en plötslig och häftig debut i kriget. Dagen efter att Mussolini förklarat krig, 10 juni 1940, anföll italienska bombplan Valletta och dess hamnar. Britterna hade bara tre biplan på öarna, som gick under smeknamnen Faith, Hope och Charity (Tro, Hopp och Kärlek). “Faith” har rustats upp och finns nu att beskåda på National War Museum, Fort Saint Elmo, Valletta.

De allierade använde Malta som bas för anfall mot fientliga skepp som följde proviantleder till Nordafrika, och mot italienska flyg- och marinbaser. På grund av det befann sig öarna under ständigt anfall då fienden besvarade elden. Som Churchill förutspådde hade Malta en avgörande roll då det gällde att bromsa fiendens framryckning i Nordafrika. Men framgången hade ett pris.

Öarna hade alltid hög prioritet hos fienden. Stukaplan med bas på Sicilien skulle bomba Malta till underkastelse. Maltas rekord i tungt, oavbrutet bombanfall uppnåddes 1942 och kallas “Belägringen av Malta”: 1900-talets svar på belägringen 1565. Från april och under hela sommaren det året drevs öarna till gränsen för det uthärdliga, nästan till kapitulation.

Som genom ett mirakel lyckades en provianttransport, eller snarare de sönderbombade resterna av den, med svårighet ta sig in i Grand Harbour den 15 augusti. Den svårt skadade oljetankern Ohio och ett par krigsskepp med begränsade ransoner räddade öarna från underkastelse och svält. Skeppen fick namnet Santa Marija-konvojen eftersom den 15 augusti är Marie himmelsfärd.
År 1943 blev Malta ett av språngbrädena för de allierades invasion av Sicilien och senare framryckning in i Italien. Den italienska flottan kapitulerade den 8 september, vilket råkade vara samma datum som belägringen av Malta upphörde 378 år tidigare.

Vid krigsslutet var öarna ekonomiskt och fysiskt krossade. År 1947 fick öborna omkring 30 miljoner brittiska pund som hjälp till återuppbyggnaden. Men det krävdes flera decennier och vidare omstrukturering efter att de brittiska styrkorna helt lämnade Malta 1979, innan ekonomin kunde återställas.