Oraya nasıl gidebilirim

Fortifications & Towers

SANTA MARIA KULESI COMINO

Island of Comino, Santa Marija Bay, Comino

Santa Maria Kulesi Comino

Comino'daki Santa Marija Kulesi, Tarikat'ın Gozo ve Mdina'daki Kalelerin savunulmasını ve Kaleler arasındaki haberleşmeyi kolaylaştırmak için kurduğu erken uyarı kulelerinden biriydi. Kule daha sonra sahil boyunca inşa edilen kuleler sisteminin kilit bir mevkii haline geldi. Bu Kuleyi inşa etme kararı 1618'de Büyük Usta Alof de Wignacourt tarafıdan alındı. Kulenin yapımı bizzat Büyük Usta tarafından, adadaki çalılığın satılması yoluyla ve yeniden yerleşen çiftçiler tarafından elde edilen kârlarla finanse edildi. Seçilen yer, deniz seviyesinden yaklaşık seksen metre yukarıdaydı.

Kulenin tasarımı üstten bakıldığında kareydi, dört köşede taretler vardı. Kulenin gövdesi on iki metre yüksekliğindedir ve yaklaşık sekiz metre yüksekliğindeki bir kaide üzerine oturtulmuştur. Kaidenin üst yüzeyine, savunma erlerinin tehlike altındaki bir noktaya kolayca gidebilmeleri için üç metre genişliğinde bir şerit serilmişti. Kulenin duvarları yaklaşık altı metre kalınlığındadır ve dört köşedeki taretler dikey olarak devam etmekte ve üstlerinde bir mazgal üstlüğü bulunmaktadır.

 

İrtibat Bilgileri

  • Telefon: +356 21225952

Tesisler ve Hizmetler

  • Kırsalda YerKırsalda Yer
  • Kıyıda YerKıyıda Yer
Harita Üzerinde Görün